Sportcomplex VZV ’t Veld

Stichting Sportcentrum VZV (voorheen Stichting Sportpark de Kogge) vroeg ons om het bestaande multifunctionele sportcomplex uit te breiden. We bouwden een sporthal en verschillende functionele ruimtes voor fitness en fysiotherapie.

Sportcentrum VZV is multifunctioneel ingericht met onder meer handbal-, voetbal- en volleybalvelden, drie tennisbanen, een atletiekveld en sportcafé. We werkten al twee keer eerder voor de voorzitter van de stichting. Hij was positief over de samenwerking en klopte daarom ook met deze grote vraag bij ons aan.

Minimale overlast

We planden het project op zo’n manier dat de gebruikers van het sportcentrum zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervonden. Kijkend naar de bouwvolgorde en de logistieke planning bleek het verstandig eerst de nieuwe sportzaal te bouwen. Daar begonnen we mee, en vervolgens bouwden we de gang naar het bestaande complex. Tot slot brachten we de functionele ruimtes met verdiepingsvloeren aan.

Kosten besparen

Ondanks de subsidie van de provincie Noord-Holland was het budget beperkt. Het was dus zaak de bouwkosten zo laag mogelijk te houden. Dat deden we door het plan te vereenvoudigen, met name in het voortraject, zonder afbreuk te doen aan het ontwerp. Hoe? Een combinatie van onze praktische aanpak en je goed inleven in de wensen van de opdrachtgever en gebruikers. Ook de inzet van vrijwilligers van het sportcentrum heeft enorm bijgedragen. Als je bedenkt dat ’t Veld een dorp is met nog geen 2.300 inwoners, is het toch wel heel bijzonder dat we hier zo’n omvangrijk bouwproject konden neerzetten.

Stabo inschakelen voor utiliteitsbouw?

Bel of mail ons.